Læs hvordan vi behandler veteranbiler

Undergrund

Ved lakering af veteranbiler hos Skovgårds Autolakering, fjernes den gamle lakering ned til den blanke undergrund. Derefter slibes rustområderne. De påkrævede pladearbejder udføres, derefter renses hele fladen med et egnet rengøringsmiddel. Bliver køretøjet ikke videreforarbejdet med det samme, skal der slibes og renses igen, inden fortsættelse af lakeringsarbejdet, da der især ved høj luftfugtighed hurtigt opstår nye ruststeder på den ubehandlede flade.

Bemærk

I forbindelse med lakering af veteranbiler bliver der grundet og påført fylder inden spartelarbejde. Det er den eneste måde at opnå den særdeles vigtige korrosionsbeskyttelse med lakopbygningen på.

1. Grunding med Permafleet Primer 4140.

2. Der påføres over hele fladen med Permasolide HS fylder 5310. Efter tørring slibes fylderen for eventuelle ujævnheder. Lakopbygning

3. Det krævede spartelarbejde udføres med Raderal® IR Premium Spartel 2035. Efter tørring slibes spartlen med P80-P120, efterslibning med P180-P220. Eventuelle gennemslibningssteder skal som beskrevet under punkt 1. og 2. grundes igen og påføres fylder. .

Fladen blæses ren med trykluft og vaskes med et egnet rengøringsmiddel. Gennemslibningssteder isoleres på ny med Priomat® Wash Primer 4085.

4. De forbehandlede flader påføres endnu engang Permasolid® HS Fylder 5310. Store områder med spartel skal minimum påføres 3 sprøjtegange fylder (mindst tørfilmslagtykkelse 80 μm efter slibning) for at opnå den bedst mulige isolering. Efter tørring slibes med excenter P400-P600, hjørner og kanter slibes manuelt. Fladen blæses ren med trykluft, vaskes med et egnet rengøringsmiddel og tørres af med en støvbindeklud.

5. Etlags dæklakering med Permasolid® HS Autolak Serie 275 eller tolags med Permahyd® Basislak Serie 480 og Permasolid® 2K Klarlak.

6. For at opnå en optimal overfladefinish kan klarlakken efter en omhyggelig udhærdning ved lufttemperatur eller opvarmning mellemslibes med P600 og påøres et ekstra lag Permasolid® 2K Klarlak.

7. Især i efterårs- og vintermånederne er det vigtigt, at det færdige køretøj opbevares i en godt tempereret og udluftet hal i nogle dage for at sikre en afdunstning af overskydende opløsningsmidler